Ασφάλιση αυτοκινήτου. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες αυτοκινήτου στην Πάτρα (SVP Insurance).Το αυτοκίνητο σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να έχει κάποιος. Για αυτό το λόγο η ασφάλιση του αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Παράλληλα η υποχρέωση που επιβάλει ο νόμος να υπάρχει ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καθιστά την ασφάλιση του αυτοκινήτου ως την πλέον απαραίτητη και πιο συνηθισμένη μορφή ασφάλισης. Το πλήθος των προσφερόμενων καλύψεων προσφέρει πλήρη και ουσιαστική προστασία του οχήματος σας από οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη ζημία, παράλληλα με την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Συγχρόνως με την υιοθέτηση κατά τα τελευταία έτη παραμετρικού τρόπου (έτος γέννησης οδηγού, έτη κατοχής διπλώματος, τύπος αυτοκινήτου κτλ.) υπολογισμού των ασφαλίστρων επιτυγχάνεται το στήσιμο ενός ασφαλιστηρίου το οποίο είναι μοναδικό για τον καθένα.

Καλύψεις για ασφάλεια αυτοκινήτου

Ατύχημα οδηγού cloud
Θραύση Κρυστάλλων cloud
Νομική προστασία οχήματος και οδηγού cloud
Τρομοκρατικές ενέργειες cloud
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά cloud
Ολική κλοπή cloud
Μερική Κλοπή cloud
Κλοπή ΡάδιοCD cloud
Ζημιές κατά τη Διάρρηξη cloud
Καιρικά Φαινόμενα cloud
Χαλάζι cloud
Σύστημα Αερόσακών cloud
Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα cloud
Ίδιες Ζημίες cloud
Ενοικίαση αυτοκινήτου cloud
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες cloud
Κακόβουλες βλάβες cloud