Ασφάλιση κατοικίας και επαγγελματικού χώρου. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στην Πάτρα (SVP Insurance).Το σπίτι μας είναι κάτι παραπάνω από μία επένδυση που έχει απορροφήσει κόπους και προσπάθειες ετών. Πέρα από την οικονομική αξία υπάρχει ο συναισθηματικός δεσμός, καθώς το σπίτι αποτελεί τον προσωπικό και απαραβίαστο χώρο του καθενός.

Η κατοικία για πολλούς από εμάς δε σημαίνει μόνο « τέσσερεις  τοίχοι». Σημαίνει την ολοκλήρωση ενός ονείρου, ενός στόχου ζωής. Η όμορφη καθημερινότητα και η ασφάλεια που παρέχει μια κατοικία μπορεί εύκολα να ανατραπεί καθότι οι κίνδυνοι που μπορούν να απειλήσουν αυτό το σημαντικό αγαθό είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.

Σήμερα η αναγνώριση αυτών των κινδύνων έχει οδηγήσει τις εταιρίες στη παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων που δίνουν τη δυνατότητα πλήρους προστασίας μια κατοικίας από οποιοδήποτε τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός. Συγχρόνως, τα παραδοσιακά  «καλά» τεχνικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης «γραμμής ασφάλισης» έχει δώσει τη δυνατότητα συμπίεσης των ασφαλίστρων σε τέτοιο βαθμό, ώστε η ασφάλιση κατοικίας να είναι ένα προϊόν που μπορεί να αποκτηθεί από τον οποιοδήποτε.

Αναλυτικότερα, οι καλύψεις που μπορούν να προσαρτηθούν σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας είναι οι παρακάτω:

 

Βασική κάλυψη πυρκαγιάς

Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός cloud
Φωτιά από πτώση κεραυνού cloud
Ζημιές κατά την κατάσβεση της φωτιάς cloud
Φωτιά και ζημιές από έκρηξη συσκευών cloud
Ζημιές από καπνούς της φωτιάς cloud
Φωτιά από πτώση αεροσκαφών cloud
Φωτιά από βραχυκύκλωμα cloud
Φωτιά από δάσος cloud

Κάλυψη από φυσικά φαινόμενα

Πλημμύρα cloud
Ζημιές από σεισμό cloud
Θύελλα-Καταιγίδα cloud
Καθίζηση εδάφους cloud
Χιόνι Βάρος χιονιού-χαλάζι-παγετός cloud
Κατολίσθηση cloud
Πτώση δένδρων-στύλων cloud

Κάλυψη από πολιτικούς κινδύνους

Κακόβουλες ενέργειες cloud
Διαταραχή δημόσιας τάξης cloud
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες cloud

Κάλυψη από κλοπή

Κλοπή  των ασφαλισμένων αντικειμένων cloud
Ζημιές κατά τη προσπάθεια παραβίασης του κτηρίου cloud

Παράλληλα με τις βασικές παραπάνω κατηγορίες καλύψεων τα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών περιλαμβάνουν  και πιο εξειδικευμένες καλύψεις ώστε να εξυπηρετούνται πιο συγκεκριμένες ανάγκες όπως ατύχημα ιδιοκτητών, αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς έξοδα διερευνητικών εργασιών για ανακάλυψη σπασμένων σωληνώσεων, έξοδα άντλησης υδάτων σε χώρους που έχουν πλημμυρίσει, έξοδα μεταστέγασης σε περίπτωση που η κατοικία καταστραφεί , θραύση υαλοπινάκων, διάρρηξη σωληνώσεων.