Αασφάλιση υγείας. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες υγείας  στην Πάτρα (SVP Insurance).Μια από τις σημαντικότερες ανάγκες στη ζωή ενός ανθρώπου αποτελεί η εξασφάλιση της ατομικής του υγείας καθώς και η εξασφάλιση των μελών της οικογένειας του. Η διασφάλιση της υγείας αποτελεί προϋπόθεση ώστε να αντιμετωπίζονται με επιτυχία οι προκλήσεις της καθημερινότητας και η επίτευξη ατομικών και οικογενειακών στόχων στηρίζονται πάνω σε αυτή.

Ειδικότερα σήμερα, το πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας απαιτεί την συμπλήρωση αυτών με φορείς ιδιωτικής ασφάλισης.  Η ανεπάρκεια των ταμείων δημόσιας ασφάλισης να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις  καθώς και η δυσκολία που παρουσιάζουν στον εκσυγχρονισμό τους, έχουν οδηγήσει τις υπηρεσίες υγείας σε χαμηλό επίπεδο αδυνατώντας να προσφέρουν το αίσθημα ασφάλειας που όλοι αναζητούμε.

 

Η εξέλιξη δε των ατομικών προγραμμάτων υγείας από ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης έδωσαν νέα διάσταση στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Πλέον η επιλογή ενός νοσοκομειακού ασφαλιστικού προγράμματος μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην μείωση της αβεβαιότητας, εντείνοντας το αίσθημα της σιγουριάς.

Άλλωστε η εξέλιξη των νοσοκομειακών προγραμμάτων δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει ανάμεσα σε παροχές που ικανοποιούν τις εκάστοτε προσωπικές του ανάγκες.

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διαμορφώνοντας έτσι το τελικό ασφάλιστρο

Το ετήσιο όριο δαπανών υγείας
Τη θέση νοσηλείας cloud
Το ποσό απαλλαγής cloud

Πρωτοβάθμια περίθαλψη

Ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ειδικότερα προβλέπονται

Ετήσιοι γενικοί προληπτικοί έλεγχοι σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα cloud
Εξειδικευμένοι προληπτικοί έλεγχοι cloud
Επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς της ασφαλιστικής εταιρίας όλων των ειδικοτήτων
Δυνατότητα επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό
Επίσκεψη γιατρού της εταιρίας στο σπίτι του ασφαλισμένου όταν αυτός αδυνατεί να μετακινηθεί
Κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρία διαγνωστικά κέντρα

Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη

Σύμφωνα πάντα με το ασφαλιστήριο και με τις παροχές του εκάστοτε ασφαλιστικού προγράμματος παρέχεται στον ασφαλισμένο

Ελεύθερη επιλογή χώρας νοσηλείας cloud
Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος cloud
Κάλυψη του συνόλου των νοσοκομειακών εξόδων cloud
Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας cloud
Κάλυψη χειρουργικών επεμβάσεων που δεν απαιτείται διανυκτέρευση (one day clinic)
Κάλυψη αμοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων cloud
Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων
Νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  ή Αυξημένης φροντίδας
Επείγουσα μεταφορά ασθενούς στο νοσοκομείο
Παροχή μητρότητας στην ασφαλισμένη μετά την πάροδο 2 ετών από την έναρξη του συμβολαίου

Ανεξάρτητες νοσοκομειακές παροχές

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εφόσον το επιθυμεί ανάμεσα στις παρακάτω μεμονωμένες νοσοκομειακές παροχές όπως:

Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα cloud
Χειρουργικό επίδομα cloud
Κάλυψη σοβαρών ασθενειών cloud