Ταξιδιωτική ασφάλιση. Αναλυτικές καλύψεις για ταξιδιωτικές ασφαλίσεις και ασφάλειες ταξιδίου  στην Πάτρα (SVP Insurance).Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης  τα  ταξίδια γίνονται πολλές φορές μέρος της καθημερινότητας μας.  Είτε αυτά είναι επαγγελματικά ή  αναψυχής με τα ταξίδια δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας νέων τοποθεσιών, νέων ανθρώπων, νέων συνηθειών.

Ο σκοπός ενός ταξιδίου  δε πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσπάται και ένα ξέγνοιαστο ταξίδι απαιτεί την ασφάλιση από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια που αναχωρούμε από τον συνήθη τόπο διαμονής.

Ένα πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης  μπορεί να περιλαμβάνει παροχές σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και κάλυψη ασθενειών  (που δεν προϋπήρχαν και εκδηλωθηκαν για  πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδίου όπως και χρόνιες παθήσεις).

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης ατυχήματος σαν βασικές παροχές μπορεί να περιλαμβάνει:

Ασφάλιση απώλειας ζωής από ατύχημα cloud
Ασφάλιση ανικανότητας  από ατύχημα (μερική ή ολική) cloud
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα είτε εντός είτε εκτός νοσοκομείου
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια
Έξοδα διακομιδής από ατύχημα ή ασθένεια cloud
Δαπάνες λόγω διακοπής ταξιδίου από ατύχημα ή ασθένεια
Επείγον οικογενειακό ταξίδι μετα από ατύχημα ή ασθένεια) cloud
Δαπάνες καθυστέρησης αναχώρησης cloud
Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών cloud
Προσωπική αστική ευθύνη cloud

Τον συντονισμό όλων των παροχών αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ειδικό τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ταξιδιωτών

Οι παραπάνω καλύψεις προσφέρονται  ομαδοποιημένες επιτυγχάνοντας τη μέγιστη προστασία από αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ολοκλήρωση ενός ταξιδίου.

Ανάλογα με τη συχνότητα πραγματοποίησης ταξιδιών ένα ασφαλιστήριο μπορεί να είναι μεμονωμένο καλύπτοντας ένα συγκεκριμένο ταξίδι ή ετήσιο άσχετα με τον αριθμό των ταξιδιών.