Βασίλης Παπαθανασόπουλος Σωτήρης Παπαθανασόπουλος

Η εταιρία Σ.Παπαθασόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε, με διακριτικό τίτλο SVP INSURANCE, αποτελεί  τη συνέχιση των εργασιών της οικογενειακής επιχείρησης  του Βασίλειου Παπαθανασόπουλου από το 1969. Τότε, με τη στήριξη έμπειρων ανθρώπων, έγιναν τα πρώτα βήματα στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Με εφόδια τη θέληση, την  εργατικότητα και πάνω απ’ όλα την εντιμότητα, δημιουργήθηκαν οι βάσεις για μια συνεχώς ανοδική πορεία. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Βασίλης Παπαθανασόπουλος κατόρθωσε να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο καταξιωμένους ασφαλιστές, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του κόσμου, αλλά και του ανταγωνισμού, χαρακτηρίζοντας τον ως πρότυπο. Με πίστη στο θεσμό και στη χρησιμότητα της ασφάλισης, κατόρθωσε να σταθεί δίπλα στους ασφαλισμένους  τη δύσκολη στιγμή της ζημιάς και όχι μόνο. Αυτό βοήθησε τα μέγιστα στην ανάπτυξη νέων εργασιών μέχρι και σήμερα. Το 2004 εντάχτηκε στην επιχείρηση ο γιός του Βασίλειου Παπαθανασόπουλου, Σωτήρης Παπαθανασόπουλος, ο οποίος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Μ. Βρετανία, με εξειδίκευση στις Ασφάλειες και στη Διαχείριση Κινδύνων. Με άξονα την ανάπτυξη νέων εργασιών, ο Σωτήρης Παπαθανασόπουλος ενδυνάμωσε και εξέλιξε τις υπάρχουσες πελατειακές σχέσεις, διευρύνοντας τα πεδία δράσης του γραφείου.

Η SVP INSURANCE δραστηριοποιείται στο χώρο της πρακτόρευσης ασφαλιστικών εταιριών, καλύπτοντας όλο το φάσμα προϊόντων ιδιωτικής ασφάλισης.  Εστιάζουμε στο χτίσιμο δεσμών εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, συζητώντας μαζί τους και βοηθώντας τους να καταλήξουν στην καταλληλότερη επιλογή. Σήμερα μας εμπιστεύονται πάνω από 1800 πελάτες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, από απλοί ιδιώτες μέχρι μεγάλες Ανώνυμες Εταιρίες. Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μας και η διαρκής παρουσία και στήριξη τη στιγμή επέλευσης της ζημιάς. Παράλληλα, η μεταφορά των προς ασφάλιση κινδύνων γίνεται σε φερέγγυες εταιρίες, οι οποίες διαθέτουν ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο  και είναι πλήρως εναρμονισμένες με το καθεστώς φερεγγυότητας SOLVENCY II. Έτσι, επιτυγχάνεται η άμεση πληρωμή των δικαιούχων των αποζημιώσεων με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο ο κοινωνικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης.