Σύνδεση με την ιδιωτική περιοχή του δικτυακού τόπου.