Ασφάλιση μηχανικών βλαβών. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες μηχανικών βλαβών στην Πάτρα (SVP Insurance).Με το συμβόλαιο μηχανικών βλαβών προσφέρεται κάλυψη απέναντι οποιοδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα η οποία δημιουργεί την ανάγκη  αντικαταστάσεως ή επισκευής.

Καλύπτονται κυρίως
  • Εσφαλμένος χειρισμός ή έλλειψη επιδεξιότητας
  • Απόσχιση λόγω φυγόκεντρης δυνάμεως
  • Βραχυκύκλωμα ή άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσεως
  • Έλλειψη νερού σε λέβητες
  • Φυσική έκρηξη, ενδόρηξη, κατάρρευση

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι η αξία αντικατάστασης των ασφαλισμένων μηχανημάτων δηλ.  η αξία αντικατάστασης ενός μηχανήματος ίδιας παραγωγικής δυναμικότητας συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών εξόδων, εξόδων συναρμολόγησης, δασμό και φόροι. Σε περίπτωση μερικής ζημίας η αποκατάσταση είναι πλήρης εφόσον ο εξοπλισμός ασφαλίστηκε σε αξίες αντικατάστασης. Σε περίπτωση ολικής ζημίας η αποζημίωση δίνεται σε τρέχουσες τιμές μείων τις όποιες απαλλαγές υπάρχουν.