Ασφάλιση cpm για μηχανήματα. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες cpm για μηχανήματα στην Πάτρα (SVP Insurance).Σε περιπτώσεις όπου τα μηχανήματα κατασκευής χρησιμοποιούνται περιστασιακά και όχι μόνιμα σε κάποιο εργοτάξιο ή όταν τα μηχανήματα αυτά εναλλάσσονται μεταξύ εργοταξίων τότε τα συμβόλαια CAR και EAR δεν μπορούν καλύψουν επαρκώς αυτά τα ειδικά μηχανήματα.

Από τη μία τη περίοδο της αδράνειας θα κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστα από την άλλη ο υπολογισμός στον εργοστασιακό εξοπλισμό θα οδηγούσε σε πολλαπλό υπολογισμό ασφαλίστρων. Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο CPM καλύπτονται ειδικά μηχανήματα εργοταξίων όπως κινητές μονάδες παραγωγής μπετόν, αεροσυμπιεστές, αντλίες κτλ.

Κάλυψη

Η κάλυψη και σε αυτό το συμβόλαιο δίνεται Κατά Παντός κινδύνου.  Οι κύριοι κίνδυνοι είναι και σε αυτή τη περίπτωση πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή ή ληστεία, κατάρρευση, σεισμός, καθίζηση εδάφους, θύελλα, καταιγίδα, φυσικές καταστροφές.