Ασφάλιση κατά παντός κίνδυνου συναρμολογήσεως. Αναλυτικές καλύψεις για ασφαλίσεις και ασφάλειες κατά παντός κίνδυνου συναρμολογήσεως στην Πάτρα (SVP Insurance).Σε αντίθεση με τα συμβόλαια CAR που το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών είναι πολιτικού μηχανικού τα συμβόλαια EAR χρησιμοποιούνται όταν οι μηχανολογικές εργασίες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτελούμενων εργασιών (άνω του 50%).

Η κάλυψη και σε αυτό το συμβόλαιο δίνεται Κατά Παντός κινδύνου (όπως ακριβώς στο συμβόλαιο CAR).  Οι κύριοι κίνδυνοι είναι και σε αυτή τη περίπτωση πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή ή ληστεία, κατάρρευση, σεισμός, καθίζηση εδάφους, θύελλα, καταιγίδα, φυσικές καταστροφές. Σε αντίθεση με τα CAR συμβόλαια καλύπτονται και λάθη κατά τη συναρμολόγηση.